Półmaski jednorazowe

7,80 
Typ
Maksymalne stężenie
Skuteczność filtracji

Norma bezpieczeństwa
42,50 
Typ
Maksymalne stężenie
Skuteczność filtracji

Opakowanie
Typ
Maksymalne stężenie
Skuteczność filtracji

Opakowanie
Norma bezpieczeństwa
11 
Typ
Maksymalne stężenie
Skuteczność filtracji

Opakowanie
Norma bezpieczeństwa
9,60 
Typ
Maksymalne stężenie
Skuteczność filtracji

Norma bezpieczeństwa
Opakowanie
27,80 
Materiał
Norma bezpieczeństwa
10,50 
Materiał
Norma bezpieczeństwa
41,20 
Materiał
Norma bezpieczeństwa
49,50 
Materiał
Norma bezpieczeństwa
49,50 
Materiał
Norma bezpieczeństwa